<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om kjøp av båt

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Kjøper»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Selger»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Kjøpesum

1.1 Kjøpesummen for båten er avtalt til [beløp] kroner.

1.2 Kjøpesummen skal betales til Selger mot overlevering av båtens nøkler og papirer.2. Tilstand

2.1 Selger garanterer at båten ved overlevering er fri for heftelser og feil.

2.2 Kjøper har undersøkt båten og bekrefter at båten leveres i den stand som er avtalt.3. Eiendomsrett og risiko

3.1 Eiendomsretten til båten overføres til Kjøper samtidig med at kjøpesummen er betalt i sin helhet til Selger.

3.2 Risikoen for båten går over på Kjøper samtidig med overtakelse av båten.4. Overtakelse

4.1 Overtakelse av båten skal finne sted på [dato] kl. [tid] på [sted].

4.2 Kjøper er kjent med at båten leveres «som den er». Kjøper har ikke forsøkt å påvirke eller påvirke Selger til å gi noen annen form for garanti enn det som er avtalt i denne avtalen.