Versjonshistorikk

På denne siden vil vi informere om feilfikser, ny funksjonalitet og endringer løpende.

Versjon 1.3

  05.06.2020

 1. Forbedringer på PDF-avtalegeneratoren
Versjon 1.2

  03.04.2019

 1. Ekstra felter på kundenivå - legg til så mange ekstra du ønsker tilgjengelig i malen/avtalen
 2. Forbedret grensesnitt for redigering av dokumentmaler
 3. Avsendernavn på e-kontrakter er nå firmaets eget navn
Versjon 1.1

  01.04.2019

 1. Ferdig maler for en del bransjer direkte i admin-området
 2. Fikset: Dato på signeringssiden for eSignatur var statisk
 3. Fikset: Forside-malen fra første kontrakt arvet
Versjon 1.0

  20.03.2019

 1. Sende/signere avtaler/dokumenter for signatur vha mus/finger
 2. Opprette avtaler/dokumenter basert på maler
 3. Egen standard malforside med logo, firmanavn og parter
 4. Opprette/endre egne dokumentmaler med standard felter på kundenivå (navn, e-post etc)
 5. Oversikt over signerte dokumenter
 6. Kan laste opp egen PDF i tillegg/i stedet for å lage mal
 7. Symboler for lest/ikke lest kontrakter
 8. Mulighet for å trekke tilbake kontrakt etter sending, med e-postvarsling om dette til kunde
 9. Historikk over alle viktige handlinger (signering, utsending etc.)