Hvordan få elektronisk underskrift/signatur på ny avtale

1
Opprett en kunde med noen få detaljer som e-postadresse, event. firma, navn og adresse.
Vi forutsetter at du allerede har laget en enkel mal på en kontrakt.
2
Velg kunden og en mal fra en nedtrekksmeny, så lages kontrakten.
Firmanavn, dato med mer blir her erstattet med kundens informasjon i stedet for flettefeltene fra malen.
3
Velg Send til kunde og kunden får kopi av kontrakten - samt lenke til å signere/se kontrakten.
Kunden signerer med mus eller finger. Deretter får du melding om å signere på samme måte.
4
Både kunden og du som leverandør får nå den signerte kontrakten som PDF-vedlegg (eksempler).
Du har også tilgang til den fra ditt kontrollpanel, hvor den nå er låst.

Du kan laste opp din egen PDF og få signatur på denne i stedet om du skulle ønske det på "gamlemåten". Du får da fortsatt en fin forside/cover-mal, samt riktig sidenummer i bunn inkludert på signatursiden!

Ofte stilte spørsmål

Alle avtaler, både skriftlig og muntlige, er i utgangspunktet like bindende. Ved å ha det skriftlig, så er det lettere å ettergå for de involverte og for utenforstående rent juridisk. Når man får avtalen elektronisk via sin e-postadresse og deretter signerer (både i form av musepeker/finger og i form av klikk på knapp), på et ikke-endrebart dokument som begge har/får kopier av, så er det knapt mulig å inngå en mer juridisk bindende kontrakt etter vårt syn.

De færreste tvister i rettssystemet er om man har signert eller ikke - det handler som regel om varighet, oppsigelse, uklarheter eller skjevheter i avtalen. I tillegg, så er avtalen sendt til e-postadressen til vedkommende. IP-adressen til vedkommende blir også lagret. Så hvis vedkommende hevder det ikke var han/hun som signerte med musepekeren/fingeren og klikket ""Jeg godtar avtalen", så må man i det minste - etter vår vurdering - sannsynliggjøre at noen har fått tilgang til vedkommendes e-postkonto uten sin viten og signert et dokument fra vedkommendes PC og IP-adresse.

Vi mener vår standardløsning er mer enn god nok for de fleste avtaler og dermed er BankID unødvendig. Men vi implementerer gjerne BankID for kunder med ekstra behov. På grunn av avgiften til BankID-systemet, så vil det påløpe en avgift per signering i størrelsen 15-30 kr per gang. BankID er bare sikrere i form av at det er vanskeligere å forfalske en signatur for tredjepart (hevde at man ikke har signert). Kontrakten blir ikke noe mindre eller mer bindende.

Vi har noen maler for utvalgte bransjer, som du kan basere dine esignatur-maler på. Se eksempler her. Du finner disse under kategorien Eksempler i listen over maler inne på ditt kontrollpanel. Du kan dermed bruke våre maler med et klikk. Vi anbefaler såklart at du tilpasser malen og verifiserer med advokat før du bruker dem. De er kun ment som inspirasjon - men for noen kan de kanskje være gode nok(?).

Vi melder om feilfikser og ny funksjonalitet på våre historikk-sider.