<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utleie av aggregat

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Leietaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Utleier»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Leieobjekt

Leietaker har leid følgende aggregat fra Utleier:

  • Type aggregat: [type]
  • Antall kW: [kW]
  • Leieperiode: [leieperiode]

2. Betaling

Leietaker skal betale leiesummen for aggregatet til Utleier i henhold til leieperioden som er spesifisert på side 1 av denne Avtalen. Betaling skal gjøres innen [antall dager] dager etter fakturadato.

3. Forsikring og ansvar

Aggregatet skal være forsikret av Utleier, og Utleier skal holde agregatet og Leietakeren skadesløs mot alle krav og kostnader som måtte oppstå som følge av skade eller ulykke ved bruk av aggregatet.

4. Vedlikehold

Utleier vil levere aggregatet i fullt funksjonell stand. Leietaker vil være ansvarlig for å holde aggregatet i god stand og reparere eventuelle skader som oppstår under leieperioden.

5. Bruk av aggregatet

Aggregatet skal kun brukes til formålet som er angitt i denne Avtalen. Leietakeren skal ikke gjøre noen endringer i aggregatet uten skriftlig tillatelse fra Utleier.

6. Avsluttende betingelser og tvister

Denne Avtalen skal tolkes i henhold til gjeldende norsk lov. Eventuelle tvister mellom partene som oppstår som følge av denne Avtalen vil bli avgjort ved norsk domstol. Ingen av partene kan overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen uten den andres skriftlige samtykke.

Denne Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.