<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om leie av bil

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

Leietaker
Navn: [person]
Adresse: [adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

Utleier
Navn: [mnavn]
Adresse: [madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Beskrivelse av leieforholdet

Bilutleiefirmaet leier ut en [biltype] («Bilen») til Leietaker for en periode på [antall] dager, som begynner på [startdato] og avsluttes på [sluttdato]. Bilen skal hentes av Leietaker på [avtalt hentested] og returneres på [avtalt retursted].

2. Leiepris og betaling

Leieprisen for Bilen er [pris], inkludert moms og forsikringskostnader. Leietaker skal betale leieprisen på forskudd senest [dato]. Betalingen skal skje til bankkonto [konto]. Leietaker skal i tillegg betale for eventuelle skader, tap eller mangler på Bilen som skyldes uforsvarlig behandling eller bruk av Bilen i strid med Avtalen.

3. Forsikring og kjørelengde

Bilen er forsikret og Leietaker er ansvarlig for en egenandel på [sum]. Leietaker må kjøre Bilen i henhold til bilutleiefirmaets vilkår for kjørelengde.

4. Bruk av Bilen

Leietaker kan bruke Bilen på en ansvarlig og sikker måte i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Leietaker skal ikke bruke Bilen til ulovlige formål, og skal ikke leie ut Bilen videre til tredjeparter. Leietaker skal ikke røyke eller ha dyr i Bilen.

5. Ansvarsfraskrivelse

Bilutleiefirmaet fraskriver seg ansvar for tap eller skade som måtte oppstå under Leietakers bruk av Bilen, med mindre det skyldes Bilutleiefirmaets handlinger. Leietaker er ansvarlig for skader som skyldes uforsvarlig behandling eller bruk av Bilen i strid med Avtalen.

6. Avbestilling og endring av leieforholdet

Leietaker kan avbestille eller endre leieforholdet uten ekstra kostnad inntil [dato]. Ved senere avbestilling eller endring av leieforholdet er Leietaker ansvarlig for å dekke det totale beløpet for leieperioden.

7. Tvisteløsning

Eventuelle tvister mellom partene vedrørende Avtalen skal forsøkes løst gjennom mekling eller forhandlinger før søksmål eventuelt reises. Avtalen skal tolkes i henhold til norsk lov.

8. Fortrolighet og personvern

Partene skal behandle alle opplysninger som mottas gjennom Avtalen med fortrolighet og ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte personopplysninger som behandles gjennom Avtalen.

9. Elektronisk signering

Avtalen anses som inngått elektronisk på eAvtale.no.