<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utleie av utstyr

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Leietaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Utleier»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Gjenstand for avtalen

Utleier leier ut følgende utstyr («Utstyret») til leietaker:

- [beskrivelse av utstyret]

2. Leieperiode

Utstyret skal leies ut fra [startdato] til [sluttdato] («Leieperioden»). Eventuell forlengelse av leieperioden kan avtales skriftlig mellom partene.

3. Leiepris

Leietaker skal betale utleier en leiepris på [beløp] for hele leieperioden. Leieprisen inkluderer alle kostnader knyttet til leie av utstyret.

4. Depositum

Leietaker skal betale et depositum på [beløp] til utleier før Leieperioden starter. Depositumet vil bli returnert til Leietaker etter at utstyret er returnert til utleier, forutsatt at det ikke er noen skader på utstyret.

5. Ansvar og forsikring

Leietaker er ansvarlig for utstyret så lenge det er i leietakers besittelse. Leietaker må dekke alle reparasjonskostnader og erstatningskostnader dersom utstyret blir skadet eller ødelagt mens det er i leietakers besittelse.

6. Retur av utstyr

Leietaker skal returnere utstyret til utleier senest [returdato]. Utstyret skal returneres i samme stand som det var da det ble utleid. Dersom utstyret ikke returneres til rett tid, vil Leietaker bli belastet med en ekstra leieperiode.

7. Endring av avtalen

Denne avtalen kan ikke endres uten skriftlig samtykke fra begge parter.

8. Tvister

Eventuelle tvister mellom partene skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses i henhold til norsk rett ved domstolene i [sted].

Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.