Dokumentbehandling

Vår løsning inkluderer dokumentbehandling, slik at du slipper bruke Word for å utforme avtalene dine. Gjennom en web-editor kan du forfatte hele avtalen fra A-til-Å og er virkelig den beste måten å gjøre dette på, særlig om avtaleteksten ikke er på veldig mange sider. Du kan også bruke Word for å formatere den første avtalen og deretter lime inn i vår editor om du ønsker. Marker med flettefelter der du ønsker at kundens firmanavn og annet dynamisk innhold skal dukke opp i avtalen.

Straks du er fornøyd, så kan denne malen brukes for å inngå nye avtaler.

Det er ikke alltid en kunde har like behov som andre og hvor avtaleteksten må avvike utover bare navn og basisopplysninger. Priser vil også variere. Derfor kan du lett redigere videre på avtalen spesifikt for din kunde før du sender ut for godkjenning.

Kunden signerer da ved hjelp av finger eller mus – og avtalen blir lagret sikkert i stempet PDF-format som begge parter får. Avtalen blir liggende på løsningen vår så lenge du ønsker.

Så løsningen vår er langt mer enn bare signatur på et papir!

Skulle du ha behov for integrering med andre system, så vil vi vurdere dette fra sak til sak. Bare ta kontakt!